<- Tillbaka


Varför behövs PROfertil® ?
Vårt normala kostintag ger oss inte längre tillräckligt med vitaminer och mineraler.
Vidare påverkas vi av stress, vår omgivning, miljö och vår livsstil. Allt detta har en negativ inverkan på processen för spermiernas utveckling (Spermatogenes)PROfertil® kan bidra till att hjälpa din kropp att producera friska spermier och är den första produkten på marknaden som kombinerar alla - idag kända - betydelsefulla fertilitets-höjande substanser i endast en kapsel. 

PROfertil kan hjlpa din kropp att producera friska spermier


Frågor & Svar om PROfertil®  

Se intervju med läkare om PROfertil® från nyhetssändning i Australien Enligt en aktuell studie  "DNA Study 2014" så kan PROfertil® förbättra  DNA integriteten vilket kan motverka DNA-fragmentisering

PROfertil® är av Livsmedelsverket godkänt för försäljning i Sverige som "livsmedel för speciella medicinska ändamål".

PROfertil® och andra preparat från det österrikiska företaget Lenus Pharma GesmbH marknadsförs och tillhandahålls i Sverige och övriga norden av Lisana Sweden.

PROfertil® i världen 
PROfertil® marknadsförs och säljs redan idag i många länder över hela världen PROfertil marknadsfrs och sljs redan idag i mnga lnder ver hela vrlden 

Titta gärna på någon av våra videor som demonstrerar hur fertiliteten kan komma att förbättras:
Alexander 35, ett barn sedan tidigare 
Sebastian 40, två barn sedan tidgare  

För ytterligare detaljerad information, rekommendationer från läkare, medicinska studier och andra dokument som beskriver de i PROfertil® verksamma substanserna och deras betydelse, se moderbolagets hemsidor (engelska):
Lenus Pharma 
profertil.eu  

För mer information och frågor, kontakta oss via Facebook, via e-post info@lisana.ch eller direkt på telefon 070 329 69 63 (vardagar 9-17).