DET FÖRSTA STEGET PÅ VÄGEN TILL EGNA BARN

Om det efter ett års oskyddat sex fortfarande inte har lett till önskad graviditet så är det nödvändigt att genomföra en medicinsk undersökning. Enligt WHO definieras infertilitet såsom “a lack of conception within a twelve-month period, provided regular, unprotected intercourse.” En exakt diagnos är avgörande för att bestämma lämplig behandling

En mans fertilitet beror bland annat av förmågan att kunna “leverera” en tillräcklig mängd mogna och funktionella spermier vid befruktningstillfället. Varje par som önskar egna barn bör därför vara medvetna om att både mannens och kvinnans reproduktionsförmåga måste fungera tillsammans samtidigt. Av den anledningen är det lika viktigt att både mannen och kvinnan därför genomgår en medicinsk undersökning.

ANDROLOGEN (m)

EXPERTEN på manlig infertilitet

Andrology deals with “men’s reproductive health” and is a specialized field of urology. In these terms, it is the male counterpart to gynecology. An andrological examination starts by evaluating the patient’s previous health history. The doctor asks questions about the patient’s childhood and development in puberty. The initial questions also evaluate sexual behavior in the relationship (frequency of sexual intercourse, etc.). This is followed by a physical examination of the external genitals and an ultrasound examination of the testicles.

The process can also involve determining relevant laboratory parameters (e.g. testosterone, FSH, LH, prolactin). The focus of the examination is to precisely analyze the seminal fluid. A spermiogram plays an important role in identifying possible male infertility. This analysis involves examining the quality of the sperm cells under a microscope to determine the chance of successful procreation. Experts examine the number, motility and shape of the sperm.

VAD DIN LÄKARE BÖR KÄNNA TILL:

A patient’s history can provide important indications of possible disorders.

For this reason, you should inform your doctor about the following:

 • General illnesses
 • Mumps after puberty
 • Testicular injuries
 • Operations (e.g. inguinal hernia)
 • Varicose veins
 • Medical treatment due to one or both testicles being outside the scrotum at birth
 • Infections of the bladder
 • Diabetes
 • Thyroid disorders
 • Radiotherapies
 • Venereal diseases
 • Nicotine, alcohol or drugs
 • Possible environmental poison exposure
 • Medication taken by the mother during pregnancy
 • Hereditary diseases in the family

VAD FINNS DET FÖR HJÄLP ATT FÅ?

PROFERTIL® ÄR DEN VÄL BEPRÖVADE BEHANDLINGEN

Healthy lifestyle changes:
e.g. a balanced diet, quitting nicotine and alcohol, athletic activity and regular relaxation

Weight normalization

Psychotherapy

Reproductive medical procedures
e.g. insemination, in-vitro fertilization or ICSI (intracytoplasmic sperm injection)