LÄNGTAN EFTER EGNA BARN

VAD KAN EN MAN DÅ GÖRA?

Som det gamla talesättet lyder, “En man måste bygga ett hus, plantera ett träd och ha barn”. Dom två första uppgifterna är inte så svåra att lösa. Att få barn är emellertid en dröm som fler och fler män upptäcker blir svårare och ibland nästan omöjligt att uppfylla.

På grund av olika anledningar föds färre och färre barn över hela världen. Ungefär 10-15% av alla par lyckas få egna barn. Orsakerna till infertilitet är lika fördelade mellan kvinnor (“kvinnliga faktorer”) och män (“manliga faktorer”), dvs 50:50, en kombination av båda.

PROFERTIL® KAN ENLIGT LÄKARE I MÅNGA FALL HJÄLPA

In 40-90% of cases, the cause of male infertility is deficient sperm production. Studies have shown a significant 58% decrease in sperm count over the last 50 years. 1,2

An analysis of over 100 published studies shows a significant trend of decreasing sperm density over the last 60 years, especially in the USA and Europe/Australia (-1-3% per year). 3,4

While there are numerous medical treatment options for women, in-vitro fertilization (IVF) as one example, the options available for men to improve their decisive factor–semen quality—are very limited.

1 Imhof M., Matthai C., Huber J.C. Einsatz von Profertil® zur Therapie des „male factors“ und Verbesserung des Spermiogramms; Gyn-Aktiv 2007;2:68.
2 Sinclair S. Male infertility: nutritional and environmental considerations; Altern Med Rev 2000; 5(1):28-38.
3 Sween S.H., Elkin E.P., Fenster L. The question of declining sperm density revisited: An analysis of 101 studies published 1934-1996; Environmental Health Perspectives 2000; 108 (10).
4 Carlsen E., Giwercman A., Keiding N., Skakkebaek N. Evidence for decreasing quality of semen during past 50 years; Br Med J 1992; 305:609-61.

PROFERTIL® is the only tested and patented product that contributes to the optimization of sperm quality, offering an effective approach to male inferility. Extensive clinical studies have confirmed the effectiveness of the specific formula used in PROFERTIL®.

PROFERTIL® is the only tested and patented product that contributes to the optimization of sperm quality, offering an effective approach to male inferility. Extensive clinical studies have confirmed the effectiveness of the specific formula used in PROFERTIL®.